NL / EN

Green Computing: zijn wij onderdeel van de oplossing?

Discussies op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), rapportage standaarden, fora, webinars, blogs en dienstenaanbod zijn de afgelopen ~2 jaar als paddestoelen uit de grond geschoten. Veel van deze discussies draaien om de milieucrisis waarin we ons (helaas nog altijd) bevinden. Het redden van de planeet was ooit het domein waarin idealisten zich bevonden, maar het is tegenwoordig mainstream, modieus en zelfs winstgevend om 'groen' bezig te zijn. Het technische domein ontsnapt niet aan deze trend. (Hoe) helpt Harmonizer daarbij?

Scroll to next section
hero c-hero__image

Discussies op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), rapportage standaarden, fora, webinars, blogs en dienstenaanbod zijn de afgelopen ~2 jaar als paddestoelen uit de grond geschoten. Veel van deze discussies draaien om de milieucrisis waarin we ons (helaas nog altijd) bevinden. Het redden van de planeet was ooit het domein waarin idealisten zich bevonden, maar het is tegenwoordig mainstream, modieus en zelfs winstgevend om 'groen' bezig te zijn. Het technische domein ontsnapt niet aan deze trend. (Hoe) helpt Harmonizer daarbij?

Waar aan de ene kant het revolutionaire potentieel van technologieën als blockchain en allerlei soorten munten en tokens het (web3)debat domineert, wordt aan de andere kant een bredere discussie gevoerd over wat een niet-doordachte inzet van deze revolutionaire technologieën op grote schaal zou doen met onze omgeving. En dat stimuleert weer de innovatie van efficiëntere en effectievere benaderingen m.b.t. de genoemde blockchains, munten en tokens.

Gartner stelde onlangs enkele elementen van de trend 'Sustainability in computing' vast, als zijnde de drijvende kracht achter ESG. En meer recentelijk hebben ze ook een raamwerk voor duurzame technologie uitgebracht.

Conclusie: duurzaamheid in de informatica (of: ‘computing’) is een belangrijk thema.

Een ander soort trend

Duurzaamheid in computers is een ander soort trend dan die we beschreven in onze vorige trendwatcher-blogs. Deze duurzaamheidstrend vloeit voort uit de behoefte om een probleem op te lossen, in plaats van "spannende, nieuwe gadgets" te hebben.

Er zijn ook overeenkomsten in vergelijking met onze eerdere blogposts. Onthoud echter: we signaleren hier geen nieuwe of recente trend. Al in de jaren negentig lanceerde de Amerikaanse Environmental Protection Agency het zogenaamde ‘Energy Star’, en vele andere instanties volgden dit voorbeeld met energielabels. Deze vrijwillige labels waren (en zijn eigenlijk nog steeds) vroege initiatieven om de consument ervan bewust te maken dat niet alle apparatuur en hardware hetzelfde zijn, vooral niet qua duurzaamheid.

Sinds de jaren negentig hebben we een lange weg afgelegd. Het is duidelijk dat duurzaam computergebruik niet alleen over hardware of het infrastructuurniveau gaat. Het zit ‘m eigenlijk vooral in hoe je dingen doet. Hoe efficiënt is een code, algoritme of het gebruik van resources in een datacenter?

De consument speelt hierin ook een rol, naast het kopen van duurzaam beoordeelde apparaten en hardware. Er zijn add-ons voor besturingssystemen ontwikkeld die energie besparen als bepaalde bronnen niet in gebruik zijn. Denk maar aan de 'battery life saver-instellingen' op je laptop.

Wikipedia verricht wat ons betreft goed werk, door green computing holistischer te definiëren: "De doelen van groen computergebruik zijn (...): het gebruik van gevaarlijke materialen verminderen, de energie-efficiëntie tijdens de levensduur van het product maximaliseren, de recycleerbaarheid of biologische afbreekbaarheid van afgedankte producten en fabrieksafval verbeteren."

Kortom, duurzaam computergebruik gaat over het minimaliseren van afval, het verbeteren van het soort gebruikte materialen, het energieverbruik en het sluiten van de kringloop wanneer apparatuur eenmaal opgebruikt is.

Materialen, energie, recycling.

Duurzaam computergebruik en de cloud

De Cloud heeft absoluut duurzaamheidspotentieel. Bij correct gebruik biedt de Cloud niet alleen een kostenbesparing voor organisaties, maar ook een duurzamere oplossing door het delen van resources op grote schaal. Dit is beter dan dat elk bedrijf dagelijks haar eigen infrastructuur exploiteert.

En tegenwoordig reikt het ook verder dan de infrastructuurlaag: besturingssystemen, software en zelfs softwarecomponenten kunnen op een veilige manier worden gedeeld tussen meerdere organisaties.

Als we verder gaan, fungeert cloud computing als de basis voor het verder delen van bronnen, evenals voor het plaatsen van gegevens op de meest efficiënte locatie, zoals bij edge computing. Hoe meer organisaties naar Cloud Native-applicaties evolueren en daarom reken-, opslag- en bandbreedtecapaciteit delen, hoe beter het is w.b.t. de efficiëntie in energieverbruik, en dus duurzame computing.

Dit klinkt ronduit geweldig: de planeet is gered en ‘missie is volbracht’...

Toch niet zo snel

We hebben allemaal de verbazingwekkende statistieken gehoord over het aantal foto's dat het afgelopen jaar is gemaakt (1,72 miljard), en dat dit 1/7 is van alle foto's die tot dat moment in de geschiedenis (ooit!) zijn gemaakt. Of data, of geschreven blogs, of welke statistiek dan ook die duidelijk maakt wat voor informatieverzamelaars we zijn geworden.

Het lijkt erop dat hoe beter en efficiënter we worden in het opslaan, verwerken en delen van informatie, hoe gretiger we worden om het nóg meer te doen. Als is het niet alleen maar meer van hetzelfde. Nieuwe diensten vervangen oude niet volledig, maar komen wel bovenop deze oude diensten. Met de komst van nieuwe technologieën lijken we ook te 'evolueren' en ons gedrag te veranderen om eventuele efficiëntiewinsten snel te compenseren met meer verbruik. IT-vooruitgang stuwt economische groei ook, vaak op basis van dit nieuwe gedrag dat aanleiding geeft tot nieuwe bedrijfsmodellen.

Tot het punt dat al het goede werk om computers groener te maken uiteindelijk wordt ingehaald door de nieuwe energie-eisen die de bovenstaande dynamiek nodig heeft om te kunnen blijven bestaan. Met als gevolg: een groter energietekort.

Beide kanten van de vergelijking

Zoals met alles bestaat de duurzaamheidsvergelijking met betrekking tot materialen, energie en recycling uit twee kanten. Er is enerzijds een probleem aan de input-kant, aangezien de huidige methoden voor het opwekken van energie of materialen verspillend of inefficiënt zijn (lees: niet hernieuwbaar). De output-/gebruikskant wordt stapsgewijs opgelost, maar niet snel genoeg om de toegenomen vraag te overtreffen. Daarom blijft het 'stroomtekort' groeien.

Goedkope en efficiënte duurzame energieopslag op de lange termijn lijkt in veel sectoren de belangrijkste blokkade te zijn w.b.t. het gebruiken' van hernieuwbare energie, en het zou een ware revolutie in gang zetten voor de informatica (en alle andere sectoren) als we dit probleem, dit obstakel, zouden oplossen.

Het zou een kernpunt van duurzamere computerpraktijken in de toekomst zijn. Het zou gecombineerd moeten worden met een heroverweging van onze hebzucht naar computerkracht (zijn alle gegevens die we creëren en berekeningen die we met die gegevens uitvoeren écht nodig? Moeten we beginnen met het ontmoedigen van grenzeloze gegevenscreatie en verspillend computervermogen?), en aanhoudende initiatieven om de efficiëntie van het (her)gebruik van energie en materiaal op alle niveaus van de IT-stack te verbeteren.

Dat betekent dat er ongelooflijk veel werk aan de winkel is, zowel in de publieke als in de private sector…

Cloud integraties: hoe kunnen wij bijdragen?

We kunnen met zekerheid zeggen dat duurzaam computergebruik niet iets is dat Harmonizer in haar eentje kan oplossen. Maar, zoals we in Nederland al sinds de jaren tachtig zeggen: ‘een schoner milieu begint bij jezelf’.

Dit legt en benadrukt duidelijk de verantwoordelijkheid op ieders schouders om op microniveau de juiste keuzes te maken en bij te dragen aan de oplossing. Dat zal waarschijnlijk de enige manier zijn om ooit zo’n groot probleem als duurzaam computergebruik aan te pakken.

Dus, laten we het hebben over ‘ons’ en wat ‘wij’ (bij Harmonizer) kunnen bijdragen.

Op strategisch niveau is onze roadmap naar serverless bijvoorbeeld een begin. Het is geweldig voor onze klanten, omdat het kan resulteren in een duurzame, betaalbare maandelijkse abonnementsprijs. Ook is het goed voor de planeet, omdat ons energieverbruik per verwerkt datapunt zal dalen.

Naast de manier waarop we het platform hebben opgezet, moeten we ook tactisch blijven nadenken over onze ‘hoe’:

  • Hoe raden we klanten aan om onze service te gebruiken?
  • Kunnen we processen efficiënter en leaner maken?
  • Kunnen we de data(verwerkings)voetafdruk van een organisatie verkleinen bij het implementeren van onze service voor een klant?

Efficiënt gebruik van gegevens zit in het DNA van Harmonizer – we slaan weinig of helemaal geen klantgegevens op. Niets meer dan nodig is om onze service uit te voeren. Veel van onze monitoring gebeurt bijvoorbeeld via gehashte waarden in plaats van de originele gegevens.

Dan is er nog onze ‘waarom’, waarmee we de filosofische diepte in duiken. Ook al hebben we onszelf nooit bewust als ‘groen’ bestempeld, we zijn sociale ondernemers in hart en nieren. Wij willen van de wereld een betere plek maken door met vakmanschap verantwoorde software te maken. Sustainable computing is onlosmakelijk verbonden met die intentie.

Afin, wij zijn het gesprek aangegaan. Hoe sta jij erin?

Scroll to top