NL / EN

Hallo Harmonizer!

Maak kennis met Harmonizer, een laagdrempelige en flexibele oplossing voor de integratie van verschillende applicaties, waarbij de continue werking wordt gewaarborgd. In deze blog introduceren we ons product en gaan we in op onderwerpen zoals "Koppeling as a Service" en de kracht van modulaire koppelingen.

Scroll to next section
hero c-hero__image

Hoeveel applicaties worden er binnen jouw organisatie gebruikt ter ondersteuning van alle processen? Kans is groot dat je al snel tot 20 systemen komt om snel en efficiënt (samen) te kunnen werken. Voor het ondersteunen van primaire processen bijvoorbeeld, of voor interne én externe communicatie. Bij grotere partijen gaat het al gauw om honderden systemen, die ook nog eens per bedrijf verschillen. Waar de een werkt met Office365, Salesforce en Slack. Zweert een ander bij TOPdesk, Connexys en Zoho. Hierbij is er nog steeds een groei in het aantal systemen, omdat er steeds specialistischere producten ter ondersteuning van verschillende bedrijfsprocessen en functies op de markt komen. Maar hoe goed de systemen op zichzelf ook werken, ze communiceren vaak niet vanzelfsprekend met andere software. Hierdoor zie je een toename in de vraag naar de integratie en koppeling van verschillende bedrijfssystemen.

Het koppelen van API's

Naast de groei van het aantal systemen is er binnen de IT wereld ook een trend op gang gekomen waarin leveranciers hun systemen openstellen door middel van een een zogenaamde API (Application Programming Interface). Een API geeft derde partijen de mogelijkheid om informatie met het systeem uit te wisselen. Alhoewel veel API's standaarden hanteren is communicatie met een API niet vanzelfsprekend. Feitelijk spreek iedere API zijn eigen taal en is er dus een tolk nodig om systemen met elkaar te kunnen laten praten. Harmonizer kan je dus zien als de tolk die alle talen spreekt en daardoor alle systemen ter wereld met elkaar kan verbinden. Het is de tussenlaag die gegevens ophaalt bij de ene API, deze data omzet en vervolgens aflevert bij de andere API.

Alternatieven voor het koppelen van systemen schieten veelal tekort

Uiteraard zijn er voor deze tussenlaag reeds andere oplossingen op de markt. Traditioneel had een organisatie bij een vraag naar een koppeling de volgende opties:

  1. Je kan de leveranciers van één van de systemen vragen een koppeling te leveren met een specifiek ander system. Echter, deze leveranciers zitten doorgaans helemaal niet te wachten op (maatwerk) koppelingen die niet passen binnen hun 'roadmap'. Hierdoor wordt er dan ook veelal een 'premium' gerekend voor dergelijke verzoeken.
  2. De eigen IT organisatie kan aangewend worden om de integratie te realiseren, waarbij de vraag is of de kwaliteit en doorontwikkeling gewaarborgd kunnen blijven.
  3. Een derde (ontwikkel)partij kan betrokken worden die de koppeling maatwerk ontwikkelt. Hierbij leiden toekomstige wijzigingen in één van de systemen vaak tot problemen of forse aanvullende kosten.

Een laagdrempelige en flexibele koppeldienst

Tekortkoming van de voornoemde alternatieven is exact de situatie waar wij met Harmonizer op in spelen. Harmonizer is een laagdrempelige en flexibele oplossing voor de integratie van verschillende applicaties, waarbij de continue werking wordt gewaarborgd. Dit doen wij door o.a.:

  • Gestandaardiseerde ‘connectoren’ te ontwikkelen naar verschillende software pakketten die informatie op een gestandaardiseerde manier inlezen of kunnen wegschrijven.
  • Een modulair synchronisatie systeem waarmee informatie omgevormd, verrijkt en gecontroleerd wordt voordat deze weggeschreven wordt naar het bestemmingssysteem.
  • Koppelingen worden tegen een laagdrempelige maandelijkse licentieprijs aangeboden waar ondersteuning, onderhoud, beheer en updates standaard inbegrepen zijn.

Koppeling als een Service

Het meest onderscheidende van Harmonizer is dat wij koppelingen tegen een vaste licentieprijs aanbieden. Tijdens onze marktverkenning en eerste gesprekken met klanten merkten wij dat klanten op het gebied van techniek vooral ontzorgd willen worden. Ontzorging tijdens de eerste de inrichting van de koppeling, maar juist ook dat, door de tijd heen, de koppeling actief gemonitord wordt en dat bij problemen, vragen of aanpassingen er één aanspreekpunt is. Wij leveren daarom niet de techniek, maar een dienst. En dit alles tegen voorspelbare kosten.

De kracht van modulaire koppelingen (let's get nerdy)

De reden waarom wij Harmonizer zo efficiënt kunnen toepassen heeft te maken met de schaalbaarheid en mate van automatisering die wij toepassen. Zo is er lang nagedacht over een generiek intern gegevensmodel waarbij wij enkel de ‘vertaling’ van een specifiek systeem naar dit gegevensmodel hoeven te ontwikkelen (zgn. Readers/Writers). Vanaf het moment dat wij een nieuw systeem ontsluiten, kan deze direct koppelen met talloze andere, al eerder of toekomstig, ontsloten systemen. Hierdoor wordt Harmonizer met elk systeem dat wij toevoegen nog flexibeler en breder inzetbaar.

Om de ingelezen gegevens klaar te stomen voor het wegschrijven in een doelsysteem hebben wij zogenaamde Transformatoren die elke een stukje gegevensomzetting voor hun rekening nemen. Juist door deze Transformatoren te combineren wordt het mogelijk om feitelijk elke gegevensomzetting te realiseren. Moeilijk of complex? Helemaal niet, via een grafische ‘drag ’n drop’-interface is de inrichting bijna zo eenvoudig als ‘blokjes slepen en lijntjes trekken’. Onder deze modulaire opzet zorgen wij met slimme boekhouding dat we deze gegevensuitwisseling veilig, efficiënt en waar mogelijk niet dubbel doen.

Harmonizer, de nieuwe dienst die in de groeiende wereld van applicaties ervoor zorgt dat de juiste informatie op de juiste plek beschikbaar is voor medewerkers, klanten of partners. Kom meer te weten over Harmonizer op https://harmonizer.cloud

Fotografie door Andrea Piacquadio

Scroll to top